Nickihndrxx Tour: Nicki Minaj & Future Tickets

- Ericsson Globe Arena in Stockholm, Stockholms län